ဖက်ရှင်

ဘယ်သူ့ ဖက်ရှင်ကို အကြွေဆုံးလဲ

အစားအသောက်

ကင်းမွန်သံပုရာပေါင်းနည်း
ဂဏန်း မာဆလာဟင်း